Projektiranje tehnoloških procesa prema zahtjevu

 • Izrada PI dijagrama procesa prema specifičnim zahtjevima i potrebama
 • Specifikacija i nabava opreme i komponenti
 • Optimizacija i praćenje procesa

Automatizacija strojeva i procesa

 • Programiranje PLC-a (Siemens PLC S7-300, S7-400, S71200, S7-1500)
 • Izrada SCADA-e (Siemens WinCC, Wonderware InTouch)
 • Testiranje, puštanje u rad i obuka ljudi

Projektiranje i izrada elektroormara i el. shema

 • Izrada el. shema MCC i I/O ormara u EPLAN programu
 • Izrada novih el. shema i ormara, te dorada postojećih
 • Testiranje i puštanje u rad

Proračun i izrada raznih konstrukcija

 • Izrada nacrta u AutoCAD-u
 • Proračun statike i čvrstoće konstrukcija
 • 3D modeliranje

Izrada i montaža cjevovoda i komponenti iz nehrđajućih čelika

 • Izolirani, neizolirani i duplostijeni tehnološki cjevovodi
 • Orbitalno zavarivanje cjevovoda
 • Reparaturno zavarivanje
 • Navarivanje dijelova

Usluge rezanja vodenim mlazom

 • Vodeni rezač FlowCut Mach2b
 • Rezanje svih vrsta materijala (od aluminija do granita)
 • Debljine do 120 mm

Staklarenje

 • Staklarenje raznih oblika i dijelova od nehrđajućeg čelika

Elektropoliranje