Tankovi

reference Tankovi Tankovi za NÖM. Razni tankovi. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Continue reading

Inmer

reference Inmer Rekonstrukcija CIP stanice. 3 potpuno automatizirane izlazne linije kapaciteta 20 000 l/h. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Continue reading

Dukat

reference Dukat Proširenje linije za UHT pudding sa jednim novim sterilnim tankom od 10 000L. Buffer tank za jogurt 30 000L. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Continue reading

Bohnec

reference Bohnec Linija za proizvodnju skute (Ricotta). Flokulatori kapaciteta 2x1500L i homogenizator za skutu. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Continue reading

Belje

reference Belje Automatska linija za filtriranje sirutke sa rotacijskim filterom i buffer tankom 3000L. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Continue reading