Skip to content

reference

Somboled

Novo automatizirano skladište sirovog mlijeka sa ventilskom baterijom i 3 silosa po 75 000L